X

This site uses third parties to own and optimize your navigation and perform analytical work cookies. If you continue browsing, consider that you accept its use.
You can learn more at our Cookie Policy.


Inwerkingstelling

  • Eerste vulling: Het pH- en Chloorgehalte (Cl) van het water analyseren en deze aanpassen aan de optimale niveaus:
    PH: 7,2 - 7,6 ; CLORO: 0,5 - 2
  • Schokchloring: Deze bestaat uit het verhogen van het chloorniveau tot ongeveer 20 ppm voor het elimineren van bacteriën en algen. Alleen uit te voeren wanneer het zwembadwater afkomstig is uit rivieren, vijvers, of wanneer het water gedurende lange tijd geen behandeling heeft ondergaan.
  • Waarschuwing: Nooit baden voordat het chloorniveau in evenwicht is. Letten op het juiste waterniveau van het zwembad. Gebruik altijd een drijvende doseermaat voor de oplossing van het chemische product (tabletten).